ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ

Δεν αμελούμε τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο του δέρματος στον δερματολόγο. Η χαρτογράφηση είναι προληπτική κυριώς εξέταση, ιδιαίτερα σημαντική για κάποιες κατηγορίες πληθυσμού.